Laborator de analize medicale
Rețea clinici

              Call Center: 0800-800-599

GRATUIT Luni-Vineri: 8:00-20:00

Joi, 17 August, 2017

Promoții București - Clinica Berceni

Lista investigațiilor paraclinice - analize de laborator

NR. CRT. DENUMIREA ANALIZEI DE LABORATOR
HEMATOLOGIE
1 Hemoleucogramă completă - hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite, formulă leucocitară, indici eritrocitari *1)
2 Numărătoare reticulocite
3 Examen citologic al frotiului sanguin  
4 VSH *1)
5 Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO *1)
6 Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh *1)
7 Anticorpi specifici anti Rh la gravidă   
8 Timp Quick și INR *1) (International Normalised Ratio)
9 APTT
10 Fibrinogenemie *1)
BIOCHIMIE - serică şi urinară 
11 Proteine totale serice *1)
12 Electroforeza proteinelor serice *1)
13 Feritină serică
14 Uree serică *1)
15 Acid uric seric *1)
16 Creatinină serică *1)
17 Bilirubină totală *1)
18 Bilirubină directă *1)
19 Glicemie *1)
20 Colesterol seric total *1)
21 HDL colesterol *1)
22 LDL colesterol *1)
23 Trigliceride serice *1)
24 TGP *1)
25 TGO *1)
26 Creatinkinaza CK
27 Gama GT
28 Fosfatază alcalină *1)
29 Sodiu seric *1)
30 Potasiu seric *1)
31 Calciu seric total *1)
32 Calciu ionic seric *1)
33 Magneziemie *1)
34 Sideremie *1)
35 Fosfor (fosfat seric) *9)
36 Examen complet de urină (sumar+sediment) *1)
37 Dozare proteine urinare *1)
38 Microalbuminuria (albumină urinară) *8)
39 Dozare glucoză urinară *1)
40 Creatinină urinară *8)
IMUNOLOGIE
41 TSH *1)
42 FT4 *1)
43 Parathormonul seric (PTH)
44 Hormonul foliculinostimulant FSH
45 Hormonul luteinizant (LH)
46 Cortizol
47 Testosteron
48 Estradiol
49 Progesteron
50 Prolactină
51 Anti-HAV IgM *2)
52 Ag HBs (screening)*2)
53 Anti HCV *2)
54 Testare HIV la gravidă  *1)
55 ASLO *1) 
56 VDRL *1) sau RPR *1)
57 Confirmare TPHA *4)
58 Antigen Helicobacter Pylori *1) 
59 Complement seric C3
60 Complement seric C4
61 IgG seric
62 IgA, seric
63 IgM seric
64 IgE seric
65 Proteina C reactivă *1) 
66 Factor reumatoid
67 ATPO
68 PSA *1)
69 free PSA *6)

MICROBIOLOGIE

EXUDAT FARINGIAN

70 Examen bacteriologic exudat faringian - Examen microscopic nativ și colorat, cultură și identificare bacteriană *1)
71 Examen fungic exudat faringian - Examen microscopic nativ și colorat, cultură și  identificare fungică *1)
EXAMEN URINĂ
72 Urocultură*1) Examen microscopic nativ și colorat, cultură și identificare bacteriană
EXAMENE MATERII FECALE
73 Coprocultură*1)  Examen microscopic nativ și colorat, cultură și identificare bacteriană
74 Examen micologic materii fecale - Examen microscopic nativ și colorat, cultură și identificare fungică  
75 Examen coproparazitologic *1)
76 Depistare hemoragii oculte *1) 
EXAMENE DIN SECREȚII VAGINALE
77 Examene din secreţii vaginale - Examen microscopic nativ și colorat, cultură și identificare bacteriană
78 Examene din secreţii vaginale - Examen microscopic nativ și colorat, cultură și  identificare fungică
EXAMENE DIN SECREȚII URETRALE
79 Examene din secreţii uretrale - Examen microscopic nativ și colorat, cultură și  identificare bacteriană
80 Examene din secreţii uretrale - Examen microscopic nativ și colorat, cultură și  identificare fungică
EXAMENE DIN SECREȚII OTICE
81 Examen bacteriologic din secreţii otice - Examen microscopic nativ și colorat, cultură și identificare bacteriană
82 Examen fungic din secreţii otice - Examen microscopic nativ și colorat, cultură și  identificare fungică
EXAMENE DIN SECREȚII NAZALE
83 Examen bacteriologic din secreţii nazale - Examen microscopic nativ și colorat, cultură și identificare bacteriană *1)
84 Examen fungic din secreţii nazale - Examen microscopic nativ și colorat, cultură și  identificare fungică *1)
EXAMENE DIN SECREȚII CONJUCTIVALE
85 Examen bacteriologic din secreţii conjunctivale - Examen microscopic nativ și colorat, cultură și identificare bacteriană
86 Examen fungic din secreţii conjunctivale - Examen microscopic nativ și colorat, cultură și identificare fungică
EXAMENE DIN COLECȚIE PURULENTĂ
87 Examen bacteriologic din colecție purulentă - Examen microscopic nativ și colorat, cultură și identificare bacteriană
88 Examen fungic din colecție purulentă - Examen microscopic nativ și colorat, cultură și identificare fungică
TESTAREA SENSIBILITĂȚII LA SUBSTANȚE ANTIMICROBIENE ȘI ANTIFUNGICE
89 Antibiogramă *5)
90 Antifungigramă *5)
EXAMINĂRI HISTOPATOLOGICE ȘI CITOLOGICE
91 Examen histopatologic procedură completă HE* (1-3 blocuri) *7)
92 Examen histopatologic procedură completă HE* (4-6 blocuri) *7)
93 Examen histopatologic procedură completă HE* și coloraţii speciale (1-3 blocuri) *7)
94 Examen histopatologic procedură completă HE* și coloraţii speciale (4-6 blocuri) *7)
95 Teste imunohistochimice *)
96 Citodiagnostic spută prin incluzii la parafină (1-3 blocuri)
97 Examen citologic cervico-vaginal Babeş-Papanicolau *1)
98 Citodiagnostic lichid de puncţie

 

NOTE:

*) Un set cuprinde 1-4 teste şi se decontează maxim 2 seturi; se efectuează la recomandarea medicilor de specialitate din specialităţile oncologie şi hematologie sau fără recomandarea medicului specialist, pe răspunderea medicului de anatomie patologică, atunci când apreciază necesar pentru stabilirea diagnosticului.

*1) Investigații paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie.

*2) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie numai pentru gravide și contacţii cazurilor diagnosticate de medicii de specialitate.

*4) Se decontează numai în cazul în care VDRL sau RPR este pozitiv, fără recomandarea medicului de familie sau a medicului de specialitate din specialităţile clinice, pe răspunderea medicului de laborator.

*5) Se decontează numai în cazul în care cultura este pozitivă, fără recomandarea medicului de familie sau de specialitate din specialităţile clinice, pe răspunderea medicului de laborator. Se decontează o antibiogramă/antifungigramă, după caz, pentru fiecare din culturile pozitive identificate.

*6) Se recomandă pentru bolnavii cu afecţiuni oncologice, de către medicii de specialitate din specialităţile clinice oncologie şi hematologie şi de către medicii de specialitate urologie pentru diagnosticul diferenţial al cancerului de prostată. Se decontează numai pentru valori determinate ale PSA cuprinse între 4 - 10 nanograme/ml sau între 4 - 10 micrograme/litru fără recomandarea medicului de familie sau de specialitate, pe răspunderea medicului de laborator.

*7) Tariful cuprinde bloc inclus la parafină, secţionare, colorare hematoxilin-eozină şi diagnostic histopatologic.

*8) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie, pentru asiguraţii care au evidenţiat pe biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice management de caz pentru HTA, dislipidemie, diabet zaharat tip 2, astm bronşic, boală cronică respiratorie obstructivă (BPOC) şi boală cronică de rinichi, după caz.

*9) Investigații paraclinice ce pot fi recomandate și de medicii de familie pentru copiii cu grupa de vârstă 2-5 ani inclusiv, în cadrul serviciilor medicale preventive.

 

Această listă este preluată de pe site-ul oficial CASMB, fiind valabilă pe parcursul anului 2017, până la noi reglementări.

Pentru programări și detalii suplimentare, contactează-ne GRATUIT, din orice rețea fixă sau mobilă, la numărul de telefon 0800-800-599.