Laborator de analize medicale
Rețea clinici

              Call Center: 0800-800-599

GRATUIT Luni-Vineri: 8:00-20:00

Miercuri, 20 Septembrie, 2017

În cadrul S.C. MEDCENTER S.R.L a fost implementat un sistem de management integrat, conform SR EN ISO 9001:2008, SR EN, ISO 14001:2005, SR OHSAS 18001:2008 Pentru a contribui la îmbunatăţirea continuă a prestaţiei noastre, vă rugăm să evaluaţi (pe o scală de la 1 la 5 prin bifare) calitatea următoarelor aspecte: