www.medcenter.ro Web analytics

rezultate analize

Analize medicale de laborator
și clinici medicale

Call Center GRATUIT
0800 800 599
Luni - Vineri 8:00 - 20:00
PROGRAMARE ONLINE
Art. I) ORGANIZATOR

Acest program de fidelitate este organizat şi desfăşurat de S.C. MEDCENTER S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Str. Aeroportului, Nr.2, Corp I, Parter, Cam.4, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/8505/2000, cod fiscal 13368447.

Art. II) DURATA PROGRAMULUI DE FIDELITATE

Programul de fidelitate Medcenter a fost lansat la data de 04.aprilie.2011 şi are durată nedeterminată. Medcenter are dreptul să hotărască în orice moment sistarea programului de fidelitate sau retragerea cardului. Înştiinţarea referitoare la sistarea programului de fidelitate sau retragerea cardului va fi afişată de Medcenter cu cel puţin 15 zile înainte de data încetării programului în toate locaţiile Medcenter, pe site-ul Medcenter şi/sau prin alte canale de comunicare considerate oportune de Organizator. Programul se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

Art. III) CONDIŢII DE PARTICIPARE/BENEFICIAR

La programul de fidelitate Medcenter poate participa orice pacient Medcenter care a împlinit 18 ani şi care nu deţine un abonament Medcenter pentru persoane fizice şi nu este beneficiarul unui contract de tip corporate/asigurări. Eliberarea cardului de fidelitate şi acordarea discount-ului aferent se face doar pe bază de formular de înregistrare, după completarea integrală a câmpurilor obligatorii (marcate cu "*") din acesta, cu date reale şi lizibile şi semnarea lui. Formularul de înregistrare se completează, semnează şi se predă pe loc la recepţia centrului Medcenter. Formularul nesemnat sau conţinând date incomplete nu este valid, ceea ce atrage dupa sine imposibilitatea utilizării cardului. Formularul de înregistrare este accesibil sub o singură formă: fizic, în locaţiile Medcenter în care se eliberează cardurile de fidelitate. În urma completării şi semnării formularului, participanţii îşi exprimă în mod expres consimţământul pentru folosirea de către Medcenter a datelor personale în scopul implementării programului de fidelitate Medcenter şi a altor activităţi conexe, după cum urmează: înregistrarea şi identificarea ca posesor al cardului de fidelitate Medcenter, înscrierea datelor cu caracter personal în bazele de date ale companiei, utilizarea acestor date în scopul acordării de beneficii, utilizarea acestor date în activităţi de marketing direct şi cu scop statistic. Prelucrarea datelor personale se face în conformitate cu prevederile Legii nr.677/2001 pentru protecţia datelor cu caracter personal, S.C. MEDCENTER S.R.L. fiind înregsitrată în registrul de evidenţă a prelucrării de date cu caracter personal sub nr. 10182 la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Medcenter poate transmite aceste date terţilor în condiţii de strictă confidenţialitate, în scopul prevăzut în prezentul Regulament Oficial. Participantul are drept de acces la date, de intervenţie şi opoziţie asupra datelor personale, aceste drepturi putând fi exercitate în conformitate cu dispoziţiile art.13, 14, 15 din Legea 677/2001. Astfel, orice persoană îşi poate exercita drepturile menţionate anterior prin transmiterea unei cereri către S.C. MEDCENTER S.R.L., la sediul său din Intrarea Glucozei, nr. 37-39, sector 2, Bucureşti, întocmită în formă scrisă, datată şi semnată, cerere în care se vor menţiona datele de identificare ale persoanei în cauză împreună cu adresa de corespondenţă, precum şi datele asupra cărora se solicită intervenţia, justificarea şi modul de intervenţie. De asemenea, persoana ale cărei date sunt prelucrate are dreptul să solicite, fără nici o justificare, în mod gratuit, în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, datată şi semnată, că datele cu caracter personal să nu fie prelucrate de S.C. MEDCENTER S.R.L. în scop de marketing direct. Medcenter, în termen de 15 zile de la primirea solicitării conform celor menţionate anterior, va comunica în scris informaţiile solicitate şi, dacă este cazul, măsurile luate.

Art. IV) OBŢINEREA CARDULUI

Cardul de fidelitate poate fi obținut pe loc de la recepțiile din cadrul clinicilor în care se se oferă cardurile de fidelitate conform listei afişate pe site-ul www.medcenter.ro, numai după accesarea şi achitarea integrală a unui serviciu medical al clinicii, în valoare minimă de 100.00 RON, după completarea, semnarea şi depunerea formularului de înregistrare.

Art. V) BENEFICII

Cardul de fidelitate Medcenter oferă următoarele beneficii: a) Reducere de 6% la întreaga gamă de servicii medicale disponibile în locaţiile Medcenter la momentul accesării lor, cu excepția serviciilor ce fac obiectul altor discounturi/contracte/promoţii oferite de Medcenter. Reducerea se aplică pe loc la preţul de listă valabil la momentul accesării serviciilor. b) Posibilitatea de a participa la promoții şi programe speciale adresate în exclusivitate posesorilor cardului de fidelitate Medcenter. c) Reduceri speciale şi alte beneficii în rețeaua de parteneri Medcenter.

Art. VI) UTILIZAREA CARDULUI

Pentru a se putea folosi de beneficiile cardului de fidelitate Medcenter, la solicitarea oricărui serviciu, posesorul trebuie să prezinte cardul la recepția centrelor Medcenter, numai însoţit de Buletinul de Identitate/Cartea de Identitate. Cardul de fidelitate Medcenter este nominal. Cardul de fidelitate Medcenter poate fi folosit de către posesor şi membrii familiei acestuia, adică soţ/soţie şi/sau copii cu vârsta mai mică de 18 ani, numai în conformitate cu datelor furnizate prin formularul de înregistrare completat, semnat şi depus la primirea cardului.

Art. VII) VALABILITATEA CARDULUI

Cardul de fidelitate devine valabil în termen de 3 zile lucrătoare de la data completării, semnării şi depunerii formularului de înregistrare şi primirii cardului la recepţiile centrelor Medcenter şi are durată nedeterminată. Medcenter îşi rezervă dreptul de a suspenda automat şi fără înştiinţare cardurile nefolosite timp de 6 luni consecutiv sau dacă s-au încălcat oricare din prevederile prezentului Regulament Oficial. Cererea de prelungire a cardurilor suspendate se face pe bază de formular disponibil la recepţiile Medcenter, formular completat, datat, semnat şi predat personalului de la recepţia centrelor Medcenter. Prelungirea cardului se va face în termen de 2 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de prelungire.

Art. VIII) APLICABILITATEA CARDULUI

Beneficiile oferite prin cardul de fidelitate Medcenter sunt aplicabile în toate punctele S.C. Medcenter S.R.L. din reţeaua naţională proprie.

Art. IX) PIERDEREA, FURTUL SAU DISTRUGEREA CARDULUI

În caz de pierdere, furt sau distrugere a cardului aflat în posesia beneficiarului, este necesară declararea în scris la recepţia Medcenter a evenimentului apărut, împreună cu toate datele şi semnătura proprietarului, data declaraţiei, şi completarea unui nou formular de înregistrare. În perioada de înlocuire a cardului nu este posibilă acordarea beneficiilor asociate cardului. Înlocuirea cardului se va face în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de schimbare.

Art. X) MODIFICAREA REGULAMENTULUI

S.C. Medcenter S.R.L. îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial. Înştiinţarea referitoare la astfel de modificări va fi făcută prin intermediul site-ului www.medcenter.ro, afişată în toate locaţiile Medenter şi/sau orice alte canale de comunicare pe care Organizatorul le consideră oportune, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de data operării lor.

Art. XI) ALTE PREVEDERI

Prin participarea la programul de fidelitate Medcenter, participanţii sunt de acord să respecte prevederile prezentului Regulament Oficial, conform celor menţionate mai sus. Regulamentul Oficial este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, începând cu data de 04.aprilie.2011, pe site-ul www.medcenter.ro , în toate locaţiile Medcenter sau prin telefon, la numărul de Call Center 0800 800 599.

Medcenter vă oferă analize medicale de laborator și interpretarea analizelor medicale la clinicile Medcenter. Diagnostic și tratament într-un singur loc!

Adrese utile:
Casa Națională de Sănătate Protecția Consumatorului Ministerul Sănătății
Despre noi Misiune, viziune și valori Centrul de Excelență Management Acreditări Cariere
Centre medicale Clinici medicale Puncte de recoltare
Analize medicale Rezultate analize Promoții Medici Specialități medicale Medicina muncii
Știri Noutăți Articole medicale Simpozioane Medicale Revista Medcenter Apariții Media Galerii Foto
Contact Laborator Central Trimite feedback